Konstruktivni sistem – Vertikalna konstrukcija građevina su zidani zidovi debljine 25 cm s horizontalnim i vertikalnim armiranobetonskim serklažima, a zidovi u zemlji izvode se kao armiranobetonski. Međukatne konstrukcije i stropne ploče (ravne i kose) su monolitne armiranobetonske ploče.

Izolacije – Hidroizolacija prema tlu i na krovnim plohama je iz programa DRACOMERX ili SIKA. Za toplinsku izolaciju građevina koristi se ekspandirani polistiren (po potrebi i ekstrudirani polistiren), na zidovima debljine 10 cm, a na ravnim i kosim krovovima debljine 15 cm.

Pročelja – Pročelja građevina završno su ožbukana silikatnom ili akrilnom žbukom. Dijelovi pročelja završno su obloženi kvalitetnom keramikom, odnosno kamenom.

Vanjski otvori – Za zatvaranje vanjskih otvora (prozora i vrata) koristi se aluminijska bravarija izvedena od profila s prekinutim toplinskim mostom i ugradnjom IZO stakala. Kao zaštita od sunca koriste se aluminijske grilje (moguća klizna izvedba) ili eslinger rolete.

Unutarnji otvori – Za izvedbu unutarnjih vrata predviđena je suha montaža i soft izvedba vrata. Završno su obrađena bojanjem ili furnirom prema izboru investitora i projektanta.

Unutarnja i vanjska keramika – Za oblaganje unutarnjih podova i zidova, te vanjskih terasa koristi se keramika proizvođača IMOLA i to program CONCRETE PROJECT ili ICON pločice dimenzija 30×30 cm do 60×120 cm, debljine 10,5 mm. Završna obloga bazena su mozaik pločice.